ติดต่อเราร้าน i2-i2.com

เวลาทำการ

120 ซอย11, ถนนพระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150

หมายเหตุ – ที่ทำการร้านไอทูไอทูของเรานั้นเป็นเพียงสถานประกอบและคลังสินค้าเท่านั้น ไม่ใช่หน้าร้านเพื่อการขายสินค้า

logo i2-i2.com

การตอบกลับของทางร้านปกติในเวลาทำการไม่เกิน 2 ชม. และ 48 ชม. สำหรับการแจ้งร้องเรียนผ่านอีเมล์ “ร้องเรียนเรื่องการบริการ” ในกรณีที่ติดต่อเข้ามานอกเวลาทำการเนื่องด้วยข้อจำกัดในด้านบุคคลากรและขนาดธุรกิจที่เล็กของเรา ทางร้านต้องขออภัยหากการติดต่อของท่านอาจจะได้รับคำตอบกลับที่ล่าช้า เนื่องด้วยทางเราอาจจะไม่สามารถตอบคำถามหรือให้บริการในช่วงเวลานั้นได้ จนกว่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาทำการปกติ เนื่องด้วยบุคลากรของเราไม่เพียงพอต่อการทำงานตลอด 24 ชม. ต่อวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ