ด้านการบริการ

1. ทางร้านไอทูไอทูขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและการจัดจำหน่ายสินค้าใดๆ ภายในเว็บไซต์ i2-i2.com หากเกิดข้อพิพาท อันเกิดวาจาไม่เหมาะสม การใช้ประโยชน์จากช่องโวของระบบเว็บไซต์ การทำรายการหลอกลวงหรืออื่นๆ ซึ่งเป็นความไม่ประสงค์ดีต่อทางร้าน

2. ในการทำธุรกรรมหรือการโอนเงินใดๆ โปรตรวจสอบชื่อผู้รับเงินว่าตรงหรือไม่ และจัดเก็บข้อมูลในการชำระเงิน ไม่ว่าจะโอนผ่าน ATM, ทำรายการผ่านเจ้าหน้าที่แบงค์ให้ดี เพื่อความปลอดภัยกับเงินของท่านเอง เนื่องจากการโอนเงินผิดบัญชี การทำรายการไม่สมบูรณ์ของท่าน อาจจะทำให้ท่านศูนย์เสียเงินและทางร้านก็ไม่สามารถส่งสินค้าให้ท่านได้หากทางร้านไม่ได้รับเงินจริง

3. ร้านของเรามีพนักงานให้บริการตั้งแต่ 11.00 – 22.00 ของทุกวัน โดยมีระยะเวลาตอบกลับที่ 2 ชม. หากล่าช้าเกินกำหนดสามารถร้องเรียนงานบริการที่ผู้จัดการร้านโดยตรงผ่านอีเมล์ leaf.manorom@gmail.com

4. ทางร้านหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลและบริการให้ลูกค้าอย่างดีที่สุด แต่หากเกิดปัญหา การไม่สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ การปิดปรับปรุ่ง การงดเว้นการจำหน่ายสินค้าใดๆ ของเว็บไซต์ ทางร้านของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ เนื่องจากเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตามสภาพการณ์ที่แตกต่างของระบบอินเทอร์เน็ท สังคม บ้านเมือง

การรับประกันสินค้า

เนื่องด้วยสินค้าของทางร้านส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีลักษณะการใช้งานที่จำกัดและหากเปิดใช้งานแล้วทางร้านไม่สามารถที่จะนำสินค้านั้นกลับมาจำหน่ายได้อีก ดังนั้น ทางร้านต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากทางร้านจะของงดเว้นการเปลี่ยนสินค้า หรือ การขอคืนสินค้า ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดูแลและการรับประกันสินค้าของทางเรา

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

3 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับสินค้าจากทางไปรษณีย์ โดยท่านสามารถส่งคืนสินค้าที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานคืนได้ทันที โดยท่านจำเป็นต้องแจ้งการขอคืนสินค้าแก่พนักงานผู้ให้บริการโดยเร็วที่สุด หากเลยระยะเวลาการรับประกันแล้วทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบสินค้า

รูปแบบการส่งคืนสินค้า

สามารถส่งคืนสินค้าได้ 2 รูปผ่านทางไปรษณีย์ไทย 1. แบบลงทะเบียน 2. แบบ EMS

หมายเหตุ** หากไปรษณีย์ใกล้บ้านทาง หรือร้านรับส่งของ ของท่านไม่ใช่สำนักงานของไปรษณีย์ไทย แต่เป็นของเอกชนโปรดแจ้งให้พนักงานที่ดูแลการส่งสินค้าคืนทราบ เนื่องจากในหลายๆ กรณีที่วันส่งสินค้าคืนกับวันที่ส่งคืนสินค้าจริงไม่ตรงกัน อันเนื่องจากระบบการทำงานที่แตกต่าง

สภาพการคืนสินค้า

ส่งคืนสินค้าได้เฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพ 100% เท่านั้น กล่องที่ใช้บรรจุสินค้า ของแถมในชุดต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ห้ามแตกหักหรือเสียหายเลอะสี สารเคมีใดๆ เด็ดขาด หากนำสินค้าที่ไม่สมบูรณ์มาคืน ทางร้านงดเว้นการคืนเงินทุกกรณี

ในกรณีที่ได้รับสินค้าที่ไม่สมบูณ์และมีความประสงค์ที่จะคืนสินค้า

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันทีและถ่ายรูป หรือ คลิปส่งมาให้พนักงานของทางร้านตรวจดู หากทางร้านพบว่าสินค้าที่ส่งไปมีปัญหาจริง ทางร้านยินดีคืนเงินและค่าจัดส่งให้ทั้งหมด

หมายเหตุ ทางร้านมีการสุมตรวจสินค้าและบันทึกวีดีโอการบรรจุสินค้าเอาไว้ หากทางร้านพบว่าคำพูดของท่านไม่เป็นจริง ทางร้านของสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าและการซื้อสินค้าในครั้งต่อไป รวมถึงการขึ้นบัญชีแจ้งเรื่องการคืนสินค้าที่ไม่เหมาะสมให้กับร้านที่เป็นพันธมิตรทราบ ซึ่งนั้นอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถซื้อสินค้าใดๆ โดยใช้ชื่อบัญชีหรือที่อยู่ของท่านได้